top of page
Varstvo osebnih podatkov

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta Modri Biro d.o.o.. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil na spletnem obrazcu.

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Modri Biro d.o.o. se kot upravljalec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev in za namene za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Podatki v registrskem obrazcu so: ime, priimek, naslov prebivališča, država prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka.
 

Pravice uporabnikov

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da uporabnik za uveljavitev svojih pravic uporabi obrazec »Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki« ali »Zahteva za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost ter ugovor zoper obdelavo lastnih osebnih podatkov«, ki ga izpolni in posreduje skladno z navodili na samem obrazcu.

»Uporabnik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko uporabnik poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).«

Varovanje osebnih podatkov

Modri Biro d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na spletnem mestu skrbno varoval v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabljal za drug namen, kot je opravljanje storitev ali za druge namene kot je bila podana osebna privolitev uporabnika. Modri Biro d.o.o. lahko osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za Modri Biro d.o.o..
Na spletnem mestu obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na e-obvestila na spletnem mestu.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu Modri Biro d.o.o., se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani.

 

Izvajanje ocene učinka na varstvo osebnih podatkov

Modri Biro d.o.o. bo pri obdelavah osebnih podatkov, kjer bo ocenil, da bi lahko prišlo do velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, opravil oceno učinka. Gre za dolžnost, da upravljalec, ki pri svoji dejavnosti obdeluje osebne podatke, pred uporabo novih tehnologij opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov, kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

 

Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Modri Biro d.o.o. bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavil nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedela. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo Modri Biro d.o.o. obvestil tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Modri Biro d.o.o.
Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo podatkov pri Modri Biro d.
o.o..

Varstvo osebnih podatkov
Piškotki

​​​Kaj so piškotki

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.

Zakaj naša spletna stran uporablja piškotke?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani), piškotki pomagajo pri izvajanju storitev, pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

 

Kako uporabljamo piškotke

Piškoti na spletnih straneh Modri Biro d.o.o. so nastavljeni v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR). Na spletnih straneh Modri Biro d.o.o. uporabljamo piškotke predvsem za

  • Spremljanje uporabe naših spletnih mest, navade uporabnikov, razlikovanje med uporabniki in za njihovo sledenje na spletišču (lahko tudi med večimi spletišči)

  • Za namene analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na naše spletno mesto, težave pri navigaciji)

  • Zagotavljanje delovanja nekaterih funkcionalnosti spletne strani

  • Izvajanje oglaševalskih akcij, ki nam jih omogočajo drugi ponudniki (Google, Facebook)

 

Piškotki, ki so vezani na vtičnike družbenih omrežij (social media plug-in)

Piškotki, ki so vezani na vtičnike družbenih omrežij nam omogočajo, da v vsebino svojega spletnega mesta integriramo njihove produkte – tako lahko obiskovalci delite vsebine s svojimi prijatelji oziroma drugimi povezanimi osebami (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporoči …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto s​ vtičnikom.

 

Druge povezave

Na spletnem mestu lahko najdete povezave do drugih spletišč, ki niso pod našim upravljanjem. Za spoštovanje zasebnosti oziroma za vsebino teh spletišč ne odgovarjamo, obiskovalcem preprosto le nudimo povezave, preko katerih lahko pridejo do uporabnih informacij.

 

Nadzor nad piškotki

Če želite, lahko ohranite nadzor nad piškotki in/ali jih zbrišete. Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že na vašem računalniku, tudi večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru boste morda morali ročno vnesti nekatere nastavitve vsakič, ko boste obiskali spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.

Piškotki
bottom of page