top of page
foto - naslovnica MODRI BIRO doo.jpg

20 let
zanesljivih partnerstev

Računovodske in knjigovodske

storitve po meri

logo - DETELJICA_brez ozadja.png

Številke postavljamo na prava mesta!

certifikat - JUBILEJ 20LET - ZRS.png
RAČUNOVODSTVO

Z vašim sodelovanjem

Ne izgubljate časa in energije z razumevanjem računovodske zapletenosti. Na podlagi pregleda poslovanja vam zagotovimo informacije, ki jih potrebujete pri sprejemanju strateških odločitev in pripravimo oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj.

POSLOVNO in DAVČNO SVETOVANJE

Prihranimo vaš denar

Strokovni svetovalci vam nudijo individualne storitve za lajšanje finančne negotovosti in stresa. Preko optimizacije davčnih obveznosti in s skrbnim načrtovanjem vpliva odloženih davkov na računovodske izkaze prihranimo vaš denar.

Poskrbimo za dokumentacijo

Prepustite skrb za poslovno dokumentacijo izkušenim. Naši sodelavci poskrbijo za dosledno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno poročanje državnim institucijam. Administrativno podpremo rast vaše dejavnosti.

KNJIGOVODSTVO
KADROVSKE STORITVE

Posle uskladimo z zakonodajo

Zagotovimo, da se kadrovski postopki in evidence vodijo skladno z zakonodajo in vas po potrebi zastopamo v inšpekcijskih, upravnih in izvensodnih postopkih. Storitve v celoti prilagodimo načinu in obsegu vašega poslovanja.

ico - KALKULATOR_siv.png
ico - svetovanje_siv.png
ico - knjigovodja_siv.png
ico - HR_siv.png
contact
bottom of page