top of page
BROJEVE STAVLJAMO NA PRAVA MJESTA

Uzimajući u obzir vaše najbolje financijske interese

RAČUNOVODSTVO
 • amortizacija i prevrednotenje osnovnih sredstava

 • obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

 • priprema opomen, prijedlogov za naknadu, izvršenje i sudski oporavak

 • izrada izvještaja za Banku Slovenije (SFR, SKV, BST, KRD…)

 • predaja izvještajev Statističkom uradu RS (INV, IKT, EPE, IND…)

 • provođenje plačilnega prometa

 • priprema dokumentacije za pribavljanje bankarskih kreditov

 • izrada bilancija i završnog računa (BS, IPI, DDpO)

POREZKO i FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
 • savjeti i pomoć u osnivanju, spajanju ili statusnom preobražaju kompanije

 • priprema investicionih programa i poslovnih planova

 • pomoć u dobijanju bespovratnih sredstava

 • kreditni ček

 • optimizacija poreskih obaveza

 • priprema na inspekcije (FURS, IRSD)

KNJIGOVODSTVO
 • vođenje glavne knjige

 • održavanje analitičkih evidencija

 • otisci otvorenih stavk (IOP) i usklađivanje konto kartic (KK)  sa partnerima

 • vođenje poreznih evidencija

 • vođenje kase

 • evidentiranje maloprodaje

 • evidentiranje troškova po institucijama (djelatnosti / poslovne jedinice / projekati)

KADROVSKE STORITVE
 • priprema tendera i objavljivanje potreba za radnicima

 • pruženje zahtjeva za subvencije za zapošljavanje

 • pribavljanje radnih dozvola za strance

 • priprema ugovorov o radu, otkazov i najav godišnjeg odmora

 • sređivanje osiguranja radnika

 • upučivanje zapošlenikov na rad u inostranstvu

 • obračun isplate radnikom (plaće, naknade, regres, nagrade ...)

 • obračun doprinosa za socijalno osiguranje i podnošenje REK obrazaca

 • priprema i pruženje zahtjeva za naknadu plaće (bolovanje, karantin ...)

 • zastupanje u upravnih (prijava boravaka, MB) i poreskih postupcih (PB, povrat poreza na dohodak)

 • uređivanje i revizija dosijea osoblja

logo - AJPES_sivobel.png
logo - SURS_sivobel.png
logo - BANKA Slovenije_sivobel.png
logo - FURS_sivobel.png
logo - eDAVKI_sivobel.png
logo - VASCO_sivobel.png
logo - eVEM_sivobel.png
logo - ZRSZ_sivobel.png
logo - biZPIZ_sivobel.png
logo - eUPRAVA_sivobel.png
bottom of page