top of page
Varstvo osobnih podataka

Zakonitost obrade ličnih podataka

Obrada se zasniva na ličnoj saglasnosti korisnika web stranice Modri Biro d. o. o . Smatra se da korisnik prilikom unosa svojih podataka u internetski obrazac ovime pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhe odabrane i potvrđene na internetskom obrascu.

Opseg obrade ličnih podataka i svrha prikupljanja ličnih podataka

Modri Biro d. o. o . budući da se kontrolor obvezuje postupati u skladu s načelom proporcionalnosti, prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su strogo potrebni za nesmetano pružanje usluga i u svrhe za koje je korisnik dao lični pristanak. Podaci u prijavnici su: ime, prezime, adresa prebivališta, država prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona.
 

Korisnička prava

U skladu s važećim zakonodavstvom i Uredbom EU (2016/679), korisnik ima pravo zahtijevati: pristup ili upoznavanje, ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade vaših ličnih podataka koji su predmet obrade obrađivača. Korisnik također ima pravo prigovora na obradu i pravo na prijenos njegovih osobnih podataka. Preporučujemo da korisnik koristi obrazac "Zahtjev za upoznavanje sa svojim ličnim podacima" ili "Zahtjev za dopunu, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost i prigovor na obradu ličnih podataka" za ostvarivanje svojih prava, koja popunjava i dostavlja u skladu sa uputama na samom obrascu.

“Korisnik ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Korisnik može podnijeti žalbu Povjereniku za informacije (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail:  gp.ip@ip-rs.si , telefon: 012309730, web stranica:  www.ip-rs.si ). «

Zaštita ličnih podataka

Modri Biro d. o. o . poštuje privatnost korisnika i obavezuje se da će pažljivo štititi lične podatke dobijene na web stranici u skladu sa važećim zakonom i internim aktima. Prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama ili koristiti u druge svrhe osim pružanja usluga ili u svrhe koje nisu lični pristanak korisnika. Modri Biro d. o. o . može otkriti osobne podatke korisnika svoje web stranice samo na temelju zakona, u slučaju istrage ili zaštite od aktivnosti koje bi bile štetne za Modri Biro d. o. o ..
Na web stranici postoje određene veze do drugih web stranica koje nemaju veze s kompanijom, pa operater ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web stranicama. Također, operater nije odgovoran za bilo kakve greške nastale prijenosom netačnih podataka prilikom registracije ili. prijavite se za obavijesti putem e -pošte na web mjestu.

Period čuvanja ličnih podataka

Svi lični podaci obrađeni na web stranici Modri Biro d. o. o ., bit će obrađivane i pohranjene samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prenesene. Nakon ispunjenja svrhe obrade, kontrolor osigurava brisanje ličnih podataka ili. anonimno.

 

Sprovođenje procjene uticaja na zaštitu ličnih podataka

Modri Biro d. o. o . će provesti procjenu uticaja u obradi ličnih podataka, gdje će procijeniti da bi mogao postojati značajan rizik po prava i slobode pojedinaca. Dužnost je voditelja obrade, koji obrađuje osobne podatke u svojoj djelatnosti, procijeniti utjecaj predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka prije korištenja novih tehnologija, gdje je moguće da vrsta obrade, posebno korištenjem novih tehnologije, opseg, okolnosti i svrhe obrade, predstavljali su značajan rizik za prava i slobode pojedinaca.

 

Prijavljivanje povreda ličnih podataka

U skladu s važećim zakonodavstvom, Modri Biro d. o. o . prijavit će nadzornom tijelu (povjerenik za informacije) sve incidente (upade u sisteme i druge ozbiljne povrede) do kojih bi došlo tokom obrade osobnih podataka i koji bi ugrozili prava i slobode pojedinaca ) u roku od 72 sata, trenutak kada za događaj ili. otkriveno kršenje. U slučaju da se procijeni da incident može imati značajan negativan utjecaj i predstavljati rizik po prava i slobode pojedinca čiji su lični podaci nezakonito obrađeni, Blue Bureau d. oo također obavijestiti pojedince čiji su lični podaci nezakonito obrađeni od strane neovlaštenih osoba.

Korisnici ličnih podataka i odgovorno lice

Korisnik podataka je Modri Biro d. o. o .
Na pitanja korisnika o povjerljivosti podataka korisnika, načinu prikupljanja i korištenja podataka ili želji za dodatnim informacijama odgovorit će osoba za zaštitu podataka u Modri Biro d.
o. o .

Varstvo osebnih podatkov
Kolačići

​​​ Šta su kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web stranica sprema na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite. Omogućava web lokaciji da pamti vaše radnje i postavke (kao što su korisničko ime ili lozinka, jezik, veličina fonta i druge postavke) u određenom vremenskom periodu, tako da ih ne morate unositi iznova i iznova prilikom posjete web stranici ili pregledavanje stranica.

Zašto naša web stranica koristi kolačiće?

Kolačići su važno sredstvo za održavanje svježeg i relevantnog sadržaja u skladu s interesima i sklonostima svakog korisnika weba. Razlozi za korištenje kolačića dolaze iz njihovih svojstava, jedan od njih je spremanje informacija o statusu pojedine web stranice), kolačići pomažu u pružanju usluga, pomažu u prikupljanju različitih statistika, jer samo oni mogu pratiti učestalost posjeta određenoj web stranici . Uz pomoć kolačića, operater web stranice može procijeniti učinkovitost dizajna svoje web stranice, kao i prikladnost vrste i broja oglasa ponuđenih trećim stranama na svojoj web stranici.

 

Kako koristimo kolačiće

Na web stranici Modri Biro doo kolačiće koristimo uglavnom za

  • Praćenje korištenja naših web stranica, navika korisnika, razlikovanje korisnika i njihovo praćenje na web stranici (može biti i između nekoliko web stranica)

  • U svrhu analize prometa (brojanje posjetitelja, identificiranje preglednika i ključnih riječi koje vode do naše web stranice, poteškoće u navigaciji)

  • Osiguranje rada određenih funkcionalnosti web stranice

  • Sprovođenje kampanja koje su omogućili drugi provajderi (Google, Facebook)

 

Kolačići povezani s dodacima za društvene mreže

Kolačići koji su povezani s dodacima za društvene mreže omogućuju nam da njihove proizvode integriramo u sadržaj naše web stranice - tako da posjetitelji mogu dijeliti sadržaj sa svojim prijateljima ili drugim povezanim osobama (različiti gumbi poput poput, dijeljenje sadržaja, preporuka ...). Dodaci koriste kolačiće kako bi društvene mreže mogle identificirati svoje članove kada dođu na web lokaciju s​ plug-in.

 

Ostale veze

Na web stranici možete pronaći veze do drugih web stranica koje nisu pod našim upravljanjem. Nismo odgovorni za poštivanje privatnosti niti za sadržaj ovih web stranica, jednostavno posjetiteljima pružamo veze putem kojih mogu pristupiti korisnim informacijama.

 

Kontrola kolačića

Ako želite, možete zadržati kontrolu nad kolačićima i / ili ih izbrisati. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru, a možete postaviti i većinu preglednika kako biste spriječili njihovo postavljanje. U tom slučaju ćete možda morati ručno unijeti neke postavke svaki put kada posjetite web lokaciju, a neke usluge i funkcije možda neće raditi.

Piškotki
bottom of page